Editorials. Mariane Calazan. CATARINA Magazine. by Bruna Castanheira.

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian ModelsMariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models

Mariane Calazan, Black Fashion Models, Afro Brazilian Models