Editorials. Ataui Deng. Elle France May 2014. by Alex Franco.

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion ModelsAtaui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models

Ataui Deng, Elle France, Alex Franco, Black Fashion Models, African Fashion Models