Editorials. Giannina Antonette. GODS Magazine. Photographed and Styled by Soukéna Roussi.

GODS Magazine, Giannina Antonette, Soukena RoussiGODS Magazine, Giannina Antonette, Soukena Roussi

GODS Magazine, Giannina Antonette, Soukena Roussi

GODS Magazine, Giannina Antonette, Soukena Roussi

GODS Magazine, Giannina Antonette, Soukena Roussi

GODS Magazine, Giannina Antonette, Soukena Roussi


For more visit GODS Magazine.