Editorials. Litza Veloz. Vogue Czechlosvakia November 2019. Images by Fernando Gomez.

Litza Veloz


Litza Veloz

Litza Veloz

Litza Veloz

Litza Veloz

Litza Veloz

Litza Veloz

Litza Veloz