Editorials. Malaika Firth. The Edit May 2015. Images by Chris Colls.

Malaika Firth, The Edit, Black Fashion ModelsMalaika Firth, The Edit, Black Fashion Models

Malaika Firth, The Edit, Black Fashion Models

Malaika Firth, The Edit, Black Fashion Models

Malaika Firth, The Edit, Black Fashion Models

Malaika Firth, The Edit, Black Fashion Models

Malaika Firth, The Edit, Black Fashion Models

Malaika Firth, The Edit, Black Fashion Models